call in


call in
yardima çagirmak; iadesini istemek; ödenmesini talep etmek; tedavülden çekmek, toplamak

English to Turkish dictionary. 2009.